НИЕ ОБИЧАМЕ ПРИРОДАТА
И НИ Е ГРИЖА ЗА НЕЯ!

Опаковките, които използваме са от екологични материали –
хартия, стъкло, алуминий и еко пластмаса.

НИЕ ЦЕНИМ ВИСОКОТО КАЧЕСТВО!

Използваме съставки от най-високо качество, придружени
от множество документи гарантиращи тяхната чистота,
безопасност и произход!

НИЕ СМЕ СЕРТИФИЦИРАНИ!

Това означава, че отговаряме на европейските
изисквания за добри производствени практики!
Продуктите ни са минали физикохимични, органолептични, микробиологични и много други лабораторни анализи!
Продуктите ни са сертифицирани от компетентно лице –
оценител, гарантиращ тяхното качество и безопасност!